آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان محققی ( سه راه امین ) مابین پاساژ امت و باغ گلستان – روبروی کفش ملی – پاساژ کریمی – همکف پلاک ۵

۰۴۱۳۵۵۴۱۸۱۹

۰۹۱۴۳۰۲۵۹۲۲

۰۹۱۴۹۱۸۲۴۰۸